O nás

Sme mladé a stále sa rozvíjajúce výživové štúdio, ktoré začalo svoju existenciu v roku 2012. Naším cieľom je vytvárať klientom profesionálne individuálne výživové plány, pomocou ktorých budú môcť dosiahnuť pokrok v chudnutí, zdraví alebo športe. Opierame sa o tri piliere- výživa, zdravie a šport, pretože sme presvedčení o tom, že tieto tri faktory sú navzájom silno prepojené a vynechaním jedného z nich sa ďalšie dva oslabujú.

Vo výživovom štúdiu ponúkame našim klientom služby, ktoré im pomáhajú schudnúť, formovať postavu, naberať svalovú hmotu, liečiť sa, zlepšiť a udržať si zdravotný stav, prekonávať a zvyšovať športové výkony, tešiť sa plnému zdraviu.

Základom našich výživových plánov je zmena nesprávnych a posilnenie správnych stravovacích návykov. Všetky plány sú vytvorené na mieru, teda sú zohľadnené individuálne ciele, nároky a požiadavky klienta tak, aby sa mohol plnohodnotne stravovať a pritom mu strava dopomáhala dosiahnuť stanovený cieľ. Počas celej spolupráce poskytujeme konzultačnú podporu, vďaka čomu vieme v prípade potreby upraviť alebo ešte špecifickejšie optimalizovať výživový plán. Individuálny prístup pomáha klientovi získať návyk a vedomosti k tomu, aby si v budúcnosti vedel aj sám vytvoriť pre neho vhodné stravovanie, a tak dlhodobo udržať dosiahnuté výsledky.

 

Naši výživoví poradci

Ing. Libor Javro

Je zakladateľ výživového štúdia SH NUTRITION. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na fakulte Agrobiológie a potravinových zdrojov,odbor Výživa ľudí, kde dosiahol odborné vedomosti z viacerých oblastí výživy. Je autorom bakalárskej práce na tému Regenerácia športovcov, kde podstatnú časť venoval najmä regenerácií pomocou výživy. O dva roky rozšíril svoju prácu o konkrétne sledovanie úrovne výživy vo vybraných futbalových kluboch vo fáze regenerácie. V roku 2011 získal certifikát „Sportovní výživa“ v Brne, ktorý mu udelila celoštátna výživová agentúra NutriAcademy. Momentálne sa venuje výživovému poradenstvu v Piešťanoch a v Bratislave. Svojou činnosťou výživového poradcu napomohol už vyše 250 ľudom dosiahnuť svoj cieľ.

Ing. Mária Zelenajová

Naša výživová poradkyňa už počas strednej školy vedela, že racionálne stravovanie je základom pre zdravie každého z nás, preto sa rozhodla tomuto smeru venovať. Po skončení strednej zdravotníckej školy si vybrala smer výživa ľudí na SPU v Nitre.    To ju privialo k Ing. Liborovi Javrovi, u ktorého si robila prax.   Následne po úspešnom dokončení štúdia sa stará o  pobočku výživového štúdia v Nitre. Tu pomáha svojim klientom dosahovať úspešné premeny a skvalitňovať ich zdravie. Pod svojím vedením má už aj známejšie osobnosti ako je napríklad spevák a moderátor Sorrizo (Daniel Kiss) alebo zápasníci z MMA Oktagonu ako napr. Martin Buday.
Profesionálnym prístupom, zodpovednosťou a skúsenosťami, pristupuje ku každému klientovi, a to zaručuje kvalitu nášho nutričného poradenstva. Jej koníčkom sú aj sociálne média, na ktoré pravidelne prispieva premeny klientov alebo iné zaujímavé informácie, ktoré si môžete pozrieť na Instagrame: vyzivove_studio_nitra.

Kontaktný formulár

Kontaktné informácie

Ing. Libor Javro

– Piešťany, Krajinská 3,
– Bratislava, Bohrova 1

Ing. Mária Zelenajová (tel: 0944 562 774)
– Nitra, Ďumbierska 39

Online konzultácie: Skype: libor.javro1

8:00 – 17:00 hod.
Tel: +421 915 882 810
E-mail: info@vyzivovestudio.sk