O nás

Sme mladé a stále sa rozvíjajúce výživové štúdio, ktoré začalo svoju existenciu v roku 2012. Naším cieľom je vytvárať klientom profesionálne individuálne výživové plány, pomocou ktorých budú môcť dosiahnuť pokrok v chudnutí, zdraví alebo športe. Opierame sa o tri piliere- výživa, zdravie a šport, pretože sme presvedčení o tom, že tieto tri faktory sú navzájom silno prepojené a vynechaním jedného z nich sa ďalšie dva oslabujú.

Vo výživovom štúdiu ponúkame našim klientom služby, ktoré im pomáhajú schudnúť, formovať postavu, naberať svalovú hmotu, liečiť sa, zlepšiť a udržať si zdravotný stav, prekonávať a zvyšovať športové výkony, tešiť sa plnému zdraviu.

Základom našich výživových plánov je zmena nesprávnych a posilnenie správnych stravovacích návykov. Všetky plány sú vytvorené na mieru, teda sú zohľadnené individuálne ciele, nároky a požiadavky klienta tak, aby sa mohol plnohodnotne stravovať a pritom mu strava dopomáhala dosiahnuť stanovený cieľ. Počas celej spolupráce poskytujeme konzultačnú podporu, vďaka čomu vieme v prípade potreby upraviť alebo ešte špecifickejšie optimalizovať výživový plán. Individuálny prístup pomáha klientovi získať návyk a vedomosti k tomu, aby si v budúcnosti vedel aj sám vytvoriť pre neho vhodné stravovanie, a tak dlhodobo udržať dosiahnuté výsledky.

 výživový poradca

Ing. Libor Javro

Je zakladateľ výživového štúdia SH NUTRITION. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na fakulte Agrobiológie a potravinových zdrojov,odbor Výživa ľudí, kde dosiahol odborné vedomosti z viacerých oblastí výživy. Je autorom bakalárskej práce na tému Regenerácia športovcov, kde podstatnú časť venoval najmä regenerácií pomocou výživy. O dva roky rozšíril svoju prácu o konkrétne sledovanie úrovne výživy vo vybraných futbalových kluboch vo fáze regenerácie. V roku 2011 získal certifikát „Sportovní výživa“ v Brne, ktorý mu udelila celoštátna výživová agentúra NutriAcademy. Momentálne sa venuje výživovému poradenstvu v Piešťanoch a v Bratislave. Svojou činnosťou výživového poradcu napomohol už vyše 450 ľudom dosiahnuť svoj cieľ.

Kontaktný formulár

  Kontaktné informácie

  Ing. Libor Javro

  – Piešťany, Krajinská 3,
  – Bratislava, Bohrova 1

  Online konzultácie: Skype: libor.javro1

  8:00 – 17:00 hod.
  Tel: +421 915 882 810
  E-mail: info@vyzivovestudio.sk