O nás

Sme mladé a plne sa rozvíjajúce výživové štúdio, ktoré začína svoju existenciu v roku 2012.

Naším cieľom je vytvárať svojim klientom profesionálne individuálne výživové plány, pomocou ktorých budú môcť dosiahnuť pokrok v chudnutí, zdraví alebo športe. Opierame sa o naše tri piliere, a tými sú výživa, zdravie a šport, pretože sme presvedčení o tom, že tieto tri faktory sú navzájom silne prepojené a vynechaním jedného z nich sa ďalšie dva oslabujú, v dôsledku čoho daný jedinec stagnuje alebo sa nedokáže tešiť z plného zdravia, športu a plnohodnotnej výživy.

Vo výživovom štúdiu ponúkame našim klientom služby, ktoré im pomáhajú schudnúť, formovať postavu, naberať svalovú hmotu, liečiť sa, zlepšiť a udržať si zdravotný stav, prekonávať a zvyšovať športové výkony, tešiť sa plnému zdraviu.

Za základ všetkých našich výživových plánov, bez ohľadu na to, či už sa jedná o plány na chudnutie, liečebné alebo športové, sme si vybrali zmenu nesprávnych a posilnenie správnych stravovacích návykov. Všetky plány, ktoré našim klientom vytvárame, sú vytvorené na mieru, teda sú zohľadnené ich individuálne ciele, nároky, požiadavky tak, aby sa náš klient mohol plnohodnotne stravovať a pritom mu nami špeciálne na mieru vytvorená strava dopomáhala svoj cieľ dosiahnuť.

Pokiaľ sa u nás klient rozhodol chudnúť, športovať alebo napraviť zdravie pomocou niektorého individuálne vytvoreného výživového plánu, vieme mu vytvoriť konzultačnú podporu, vieme s klientom pracovať tak, aby sme mu v prípade potreby upravili alebo ešte špecifickejšie optimalizovali jeho individuálny výživový plán. Individuálny prístup ku každému nášmu klientovi mu napomáha získať návyk a vedomosti k tomu, aby si vedel kedykoľvek aj sám vytvoriť pre neho vhodné stravovanie. Na základe toho si dokáže dosiahnuté výsledky dlhodobo udržať.

Kontaktný formulár

Kontaktné informácie

Ing. Libor Javro

– Piešťany, Krajinská 3,
– Bratislava, Račianska ulica 51

Ing. Mária Zelenajová (tel: 0944 562 774)
– Nitra, Ďumbierska 39

Online konzultácie: Skype: libor.javro1

8:00 – 17:00 hod.
Tel: +421 915 882 810
E-mail: info@vyzivovestudio.sk