Pozvánka na video o našom klientovi

Video-pozvánka na spomínaný príbeh o našom klientovi Martinovi, ktorý sa výnimočne premenil aj vďaka nášmu výživovému poradcovi Ing. Liborovi Javrovi.