Zmysel pitia nápojov pred, počas a po športovom výkone

Zmyslom pitia tekutín pred výkonom je doplnenie tekutín z predchádzajúceho športového výkonu. K dostatočnej rehydratácii dochádza po 8 až 12 hodinách správne riadeného tekutinového režimu.
Zmysel pitia tekutín počas výkonu je v úlohe predchádzania nadmernej dehydratácie. Z tohto dôvodu sa odporúča športovcom, ktorí vykazujú nadmernú fyzickú záťaž, piť tekutiny počas výkonu. Takýto nápoj musí obsahovať sodík, draslík, sacharidy v pomere 110 : 20 : 24 gramov na 250 ml tekutiny.
Zmyslom pitia tekutín po športovom výkone je doplnenie strát tekutín a elektrolytov. Pitie sa odporúča po malých množstvách, ale vo zvýšenej frekvencii. Elektrolyty sa majú doplňovať najmä prostredníctvom stravy. Množstvá sodíka v potravinách majú byť závislé od toho, ako rýchlo sa má organizmus rehydratovať.