Ing. Libor Javro

avatar

Zakladateľ výživového štúdia SH NUTRITION, výživový poradca. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na fakulte Agrobiológie a potravinových zdrojov odbor Výživa ľudí, kde dosiahol odborné vedomosti z viacerých oblastí výživy. Je autorom bakalárskej práce na tému Regenerácia športovcov, kde podstatnú časť venoval najmä regenerácií pomocou výživy. O dva roky rozšíril svoju prácu o konkrétne sledovanie úrovne výživy vo vybraných futbalových kluboch vo fáze regenerácie. V roku 2011 získal certifikát Sportovní výživa v Brne, ktorý mu udelila celoštátna výživová agentúra NutriAcademy. Svojou činnosťou výživového poradcu napomohol už vyše 150 ľudom docieliť svoj cieľ.

Nové príspevky ktoré pridal Ing. Libor Javro